torsdag 18. april 2013

Ny ungdomssamling 7.-9. juni


Er du ung og har opplevd å miste noen i selvmord? Har du lyst til å møte noen som har opplevd det samme? Eller har du vært på med ungdomssamling før, og vil være med igjen?

Unge LEVE inviterer ungdom over 18 år til ungdomssamling i Oslo, 7.-9. juni. Overnatting vil bli på Thon Hotel Spectrum, mens vi bruker eksterne lokaler til samtalegrupper og aktiviteter.

Det vil bli spennende faglig innhold, samtaler og tid til å møte andre unge etterlatte i uformelle omgivelser. Tilbakemeldinger fra tidligere ungdomssamlinger er at dette har vært givende – derfor vil Unge LEVE fortsette å tilby denne viktige møteplassen for ungdom.

Samlingen starter fredag kl. 18 og avsluttes søndag ca. kl. 15. Unge LEVE dekker reiseutgifter, hotell og mat.

Send en mail til ungeleve@leve.no for mer informasjon om påmelding.

Unge LEVE dekker reiseutgifter, overnatting og mat.