torsdag 13. august 2015

Fransiskushjelpen starter sorggruppe for unge selvmordsetterlatte

Mange av deltakerne på Unge LEVEs samlinger kjenner godt til Fransiskushjelpen. De fleste som har denne erfaringen har hatt stort utbytte av sorgtjenesten som Fransiskushjelpen tilbyr selvmordsetterlatte. Vi i Unge LEVE har dessuten et nært og godt forhold til Aksel Øhrn som jobber i Fransiskushjelpen. 

Denne høsten starter Fransiskushjelpen opp en ny sorggruppe spesielt for deg som er ung og har opplevd å miste noen i selvmord.