torsdag 13. august 2015

Fransiskushjelpen starter sorggruppe for unge selvmordsetterlatte

Mange av deltakerne på Unge LEVEs samlinger kjenner godt til Fransiskushjelpen. De fleste som har denne erfaringen har hatt stort utbytte av sorgtjenesten som Fransiskushjelpen tilbyr selvmordsetterlatte. Vi i Unge LEVE har dessuten et nært og godt forhold til Aksel Øhrn som jobber i Fransiskushjelpen. 

Denne høsten starter Fransiskushjelpen opp en ny sorggruppe spesielt for deg som er ung og har opplevd å miste noen i selvmord. 


Har du for eksempel vært med på ungdomssamling i Unge LEVE, og kunne trengt litt mer tid til å snakke om det som har skjedd? Har du aldri deltatt i sorggruppe, men har et behov for å snakke med eller lytte til andre som har opplevd det samme som deg? Eller kjenner du noen som har mistet noen i selvmord og som er på jakt etter et trygt forum for å snakke om sorgen over den som valgte å ta sitt eget liv?

Ta kontakt med koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen, Marianne Sandsdalen. 

Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 

Sorggruppen vil holdes ca. hver tredje uke på Enerhaugen i Oslo, og starter opp etter behov. Én av gruppelederne har selv opplevd å miste en nær slektning i selvmord. Du trenger ingen tilknytning til verken Unge LEVE eller Fransiskushjelpen fra før for å delta.

Fransiskushjelpen har flere års erfaring med sorggrupper for selvmordsetterlatte. 

Kontaktinformasjon: msandsdalen@fransiskus.no
Les mer om Fransiskushjelpen her: http://www.fransiskushjelpen.no/ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar